NB! Les søkerveiledningen! Søknaden behandles ikke før all nødvendig dokumentasjon er mottatt.
 
Gjelder: Hybel Leilighet

Ønsket innflytting f.o.m måned: Planlagt utflytting: 

Ønsket boligtype Angi ønsker i prioritert rekkefølge. Velg kun aktuelle alternativer.
1. ønske  2. ønske  3. ønske
Strandveien      

Opplysninger om søker
  Ny søker  Tidligere søker   Bytte    
Navn:    
Fødselsdato:    
Studentkort nr:    
Nasjonalitet:    
Nåværende adresse:    
     
Telefon/mobil:    
Adresse for svarpost:    
     
E-postadresse: Kvittering sendes til denne epost-adressen!  
Navn på pårørende:    
Pårørende adresse:    
     
Pårørende telefon:    

Fullstendig oversikt over søkers tidligere og planlagte utdanning ved universitet/høyskole
 
Tidligere utdanning/studier Studiested Oppstart (mnd/år) Eksamen Stud.poeng
Nåværende/planlagt utdanning/studier Studiested Oppstart (mnd/år) Eksamen Stud.poeng
 

Ved søknad om leilighet/familieleilighet
Ektefelle / samboers navn Født
Ektefelle / samboer er også student
Barn som bor sammen med søker
Navn Født  

Ektefelle/samboers tidligere og planlagte utdanning hvis student
Fylles bare ut ved søknad om leilighet
         
Tidligere utdanning/studier Studiested Oppstart (mnd/år) Eksamen Stud.poeng
         
Nåværende/planlagt utdanning/studier Studiested Oppstart (mnd/år) Eksamen Stud.poeng
         

Søkers eventuelle tilleggsopplysninger

Kontroller søknaden nøye før du sender den. Ufullstendige søknader behandles ikke.

Alle søkere må sende / vise kopi av gyldig studiebevis eller opptaksbrev før utskrivelse av kontrakt / utlevering av nøkler.

Søknad opprettet 22.03.2018.


          

 

Utarbeidet av Blekkhuset Tromsø AS