NB! Les søkerveiledningen! Søknaden behandles ikke før all nødvendig dokumentasjon er mottatt.
 
Gjelder: Hybel Leilighet

Ønsket innflytting f.o.m måned: Planlagt utflytting: 

Ønsket boligtype Angi ønsker i prioritert rekkefølge. Velg kun aktuelle alternativer.
1. ønske  2. ønske  3. ønske
Strandvegen      

Opplysninger om søker
  Ny søker  Tidligere søker   Bytte    
Navn:    
Fødselsdato:    
Studentkort nr:    
Nasjonalitet:    
Nåværende adresse:    
     
Telefon/mobil:    
Adresse for svarpost:    
     
E-postadresse: Kvittering sendes til denne epost-adressen!  
Navn på pårørende:    
Pårørende adresse:    
     
Pårørende telefon:    

Fullstendig oversikt over søkers tidligere og planlagte utdanning ved universitet/høyskole
 
Tidligere utdanning/studier Studiested Oppstart (mnd/år) Eksamen Stud.poeng
Nåværende/planlagt utdanning/studier Studiested Oppstart (mnd/år) Eksamen Stud.poeng
 

Ved søknad om leilighet/familieleilighet
Ektefelle / samboers navn Født
Ektefelle / samboer er også student
Barn som bor sammen med søker
Navn Født  

Ektefelle/samboers tidligere og planlagte utdanning hvis student
Fylles bare ut ved søknad om leilighet
         
Tidligere utdanning/studier Studiested Oppstart (mnd/år) Eksamen Stud.poeng
         
Nåværende/planlagt utdanning/studier Studiested Oppstart (mnd/år) Eksamen Stud.poeng
         

Søkers eventuelle tilleggsopplysninger

Kontroller søknaden nøye før du sender den. Ufullstendige søknader behandles ikke.

Alle søkere må fremvise godkjent utdanningsplan og studiebevis før signering av kontrakt og utlevering av nøkler.

Søknad opprettet 24.08.2019.


          

 

Utarbeidet av Blekkhuset Tromsø AS