STRANDVEGEN STUDENTHEIM

Besøksadresse: Strandveien 119 B  
  9006 TROMSØ  
     
     
     
Telefon: 77 61 82 04  
     
 
     
E-post: post@studentheim.no  

Utarbeidet av Blekkhuset Tromsø AS