VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD

Søknaden gjelder
Du kan ikke søke om hybel og leilighet på samme skjema. Kryss derfor av om søknaden gjelder hybel eller leilighet.

Opplysinger om søker
Husk føre opp telefon- og/ eller mobilnummer slik at vi kan nå deg i tilfelle vi trenger tilleggsinformasjon i forbindelse med behandling av søknaden.

Fulllstendig oversikt over tidligere og planlagt utdanning ved hgskole og universitet
Oppgi tidligere avlagte eksamener samt planer for resten av studietiden. Ogs ex.phil og ex.fac tas med. Dersom studietida avviker vesentlig fra det vanlige, m dette redegjres for. Ved sknad om leilighet der begge er studenter skal ogs ektefelle/samboer oppgi fullstendig studieplan.

Opplysninger ved sknad om familiebolig (m spesifiseres nrmere i tilleggsopplysninger)
Oppgi navn og fdselsdato p barn som bor fast sammen med sker. Enslig forsrger m ha daglig omsorg minst 50% for ha borett p 2-roms leilighet og mer enn 50% for ha borett p 4-roms leilighet. Ved delt omsorg skal egenerklring om omsorgsansvar sendes/leveres og vre underskrevet av begge foreldre. Ved graviditet m bekreftelse fra lege sendes/leveres.

nsket studenthjem/boligtype
Angi nsker i prioritert rekkeflge (1.nske, 2.nske osv.) Du vil ikke f tilbud i andre studenthjem enn Strandvegen Studentheim. Marker kun aktuelle alternativer.

Dersom du ikke angir noen nsker vil du st p venteliste for alle alternative boliger. Det gis kun ett tilbud om bolig. Dersom du avslr mottatt tilbud, men nsker st p venteliste for et annet boalternativ, m du ske p nytt. Datoen for den nye sknaden vil vre utgangspunktet for plassering i ventelisten.

Skere med spesielle behov
Skere med spesielle behov, eksempelvis funksjonshemmende med behov for tilpassning av bolig, er prioritert ved tildelig av leiligheter. Disse oppfordres til ta kontakt med Strandvegen Studentheim s tidlig som mulig for ønsket innflytting. Sker m kunne dokumentere sine behov.

Behandlig av sknaden
Skere med studiested p Mellomveien (Institutt for lrerutdanning og pedagogikk) og Krognessveien (Musikkonservatoriet ved kunstfaglig fakultet) blir prioritert.Tildelingen av hyblene skjer fortlpende etter sknadsdato. Nye studenter (dvs. studenter som aldri har studert tidligere, verken i Troms eller andre steder) er prioritert ved tildelingen av hybler i august. Leilighetene er forbeholdt par og par med barn blir prioritert ved tildeling.
Alle søkere m fremvise godkjent utdanningsplan og studentbevis før signering av kontrakt og utlevering av nøkler
Søknadsdato, som er utgangspunkt for plassering på venteliste, vil være det tidspunkt søknaden er komplett med nødvendig dokumentasjon. Søknad om innflytting mer enn en måned før ønsket innflyttingsdato registreres som mottatt en mned fr nsket innflytting uavhengig av sknadstidspunktet. Eksempel: Skt i februar med nsket innflytting i juni. Sknaden registreres som mottatt 1.mai og fr ventelisteplass tilsvarende 1.mai.

Oppdatering av ventelister
Sknaden er gyldig i en mned etter nsket innflyttingsmned. Hvis du ikke har ftt et boligtilbud i lpet av denne perioden og fortsatt er interessert i studentbolig, m du selv kontakte Strandvegen Studentheim og gi beskjed om dette.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Strandvegen Studentheim. Se ogs informasjon om leiekontrakt og reglement under beboerinformasjon i menyen.

pningstider:

Mandag - Fredag: kl 08:30 - 15:30

Telefon:  77 61 82 04

E-post: post@studentheim.no

Se kontaktinformasjon i menyen for ytterligere opplysninger.