Skip to main content
Åpningstider: Mandag – Fredag 08 – 15:30 (unntatt helligdager)     

Søk om boplass på Strandvegen Studentheim

Studietiden skal være en fin periode i livet, og det ønsker vi som driver Strandvegen Studentheim å bidra til. Strandvegen Studentheim er en boligstiftelse med god beliggenhet sentralt i Tromsø, og vi har tatt imot studenter helt siden 1973.

Søknadsskjema

Hvem kan søke bolig hos oss?

 • De som søker bolig hos oss må ha søkt studieplass eller være fulltidsstudent ved UiT Norges arktiske universitetet i Tromsø.
  Det er et krav at studiet skal gi 60 poeng studiepoeng i løpet av studieåret (høst- og vårsemesteret), fulltidsstudent.
 • De som skal starte eller som er i gang med lærerutdanning og/eller er student ved
  Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), vil ha prioritet.
 • Alle studenter ved UiT Norges arktiske universitet  i Tromsø kan søke om bolig hos oss.
  Ved ledighet vil også disse søkerne få et tilbud om bolig.
 • For nye søkere er søknadsfristen 15.mai og kontrakten starter 1.august. Frist for å dokumentere at en har fått tilbud om studieplass er satt til 30.juli. Kopi av tilbudsbrev fra studiested sendes til post@studentheim.no innen fristen.
 • I perioden fra 15.august til 15.mai, vil det være en fortløpende tildeling, ved ledighet.
 • Det er ikke mulig å søke om hybel og leilighet i samme søknad

Behandling av søknaden:

Tildelingen av bolig skjer fortløpende etter søknadsdato. Ved ledighet kan boliger tildeles andre studenter ved UiT Norges arktiske universitet , etter søknad. Nye studenter (dvs. studenter som ikke har studert tidligere og kommer rett fra videregående skole) er prioritert ved tildelingen av hybler i august.

Prioritering ved tildeling:

Leilighetene er forbeholdt par med barn, enslige med barn og par (hvor begge er studenter eller den ene er student).

Tilbud om bolig:

Det gis kun ett tilbud om bolig. Dersom du avslår mottatt tilbud men fortsatt ønsker å stå på venteliste for et annet boalternativ, må du sende inn ny søknad. Ny søknad vil være gjeldende for plasseringen på ventelisten.

Oppdatering av ventelister:

Søknaden er gyldig i en måned etter ønsket innflyttings måned. Hvis du ikke har fått et boligtilbud i løpet av denne perioden og fortsatt er interessert i studentbolig, må du kontakte Strandvegen Studentheim å gi beskjed om dette.