Skip to main content
Åpningstider: Mandag – Fredag 08 – 15:30 (unntatt helligdager)     

Informasjon og reglement

Studietiden skal være en fin periode i livet, og det ønsker vi som driver Strandvegen Studentheim å bidra til. Strandvegen Studentheim er en boligstiftelse med god beliggenhet sentralt i Tromsø, og vi har tatt imot studenter helt siden 1973.

Trivsel

Strandvegen Studentheim er en stiftelse

På Strandvegen Studentheim har vi stort fokus på at alle skal trives. Vi har mange forskjellige mennesker boende her, og alle menneskene har ulike verdier og behov. Derfor er det svært viktig at alle følger de regler og vilkår som gjelder til enhver tid og at alle har respekt for hverandre – på den måten unngår vi problemer underveis, og vi kan opprettholde det gode miljøet vi har på Strandvegen Studentheim. 

Vi legger spesielt stor vekt på orden og renhold. På felleskjøkken skal det alltid være ryddig, og alle har et ansvar om å rydde og vaske opp etter seg. Alle beboere skal følge turnuslisten som gjelder for orden og renhold. For å holde på den gode stemningen, er det viktig at dette blir gjort som avtalt. 

Det bes også om at alle beboere tenker på eget støynivå og viser respekt for andre, spesielt sine nærmeste naboer. Det er ikke lov med husdyr inne i bygningene på Strandvegen Studentheim. Det er totalt røykeforbud inne i alle bygningene og ute på balkonger. 

Gode rutiner øker trivselen for alle!

Trivselskoordinator

Trivselskoordinatoren er her for bidra til økt trivsel og skape et godt felleskap mellom beboerne, slik at alle opplever det som trygt og godt å bo hos oss.Orden og renhold er en viktig faktor for å øke trivselen og skape god stemning.

Brann og sikkerhet

Branninstruks

Korridor, trappegang og hoved-trappen er godkjent rømningsvei, og må til enhver tid holdes ryddige. 
Brannslange finnes i trappegangen i hver etasje (forgangen og korridorene). Håndslukkere henger vis à vis felleskjøkken. 

Brannintruks og orienteringsplan finnes oppslått ved Brannsentralen i hovedinngangen. Branninstruksen finnes også oppslått på skap over sikringsskap i den korridoren du bor i. 

Vi har direktekopling til Tromsø Brannvesen. Dersom brannalarm utløses ved uhell, ring 110 for å oppnå kontakt med Tromsø Brannvesen. Sjekk hva som står i displayet på brannsentralen som er plassert i inngangspartiet til den blokken du bor i, forklar hendelsen før du avstiller og tilbakestiller brannalarmen. Betjeningsveiledning, se eget oppslag ved Brannsentralen.

Uaktsom utløsning av brannalarm som medfører utrykning blir belastet med et gebyr. Se prisliste.

NB! Om en ikke er 100% sikker på om hva som har utløst alarmen, skal dette sjekkes, før en avstiller og tilbakestiller alarmen.

Internkontroll HMS Det skal ikke brukes skjøteledning på utstyr som har et effektbehov over 500 W.

Vaskeri med mulighet for å vaske klær

Det finnes for øyeblikket tre vaskerier (blokk 1, blokk 3 og blokk 5), som kan benyttes av studentene som bor hos oss. Bruk av vaskeri og tørkerom er inkludert i husleien.

Parkering

Strandvegen Studentheim har totalt 75 parkeringsplasser som er beregnet på leietakere, ansatte, Bjerkaker Barnehage og kortvarig gjesteparkering for leietakere. Leietaker som ønsker gjesteparkering for gjester må kontakte Strandvegen Studentheim minimum 3 dager før ønsket leie.

Leietakere som har behov for parkeringsplass til kjøretøy, må melde fra til Strandvegen Studentheim, slik at behovet blir registrert. De som kan bli tildelt parkeringsplass, må være leietaker og leiekontrakten må være signert av begge parter. Tildeling av parkeringsplass blir utført etter de retningslinjene som fremkommer av «Parkeringsreglement-Parkeringsavtale».

Melde avvik

Avvik i boenhet eller fellesarealer meldes inn i appen Propely.

Vaktselskap

På Strandvegen Studentheim gjør vi vårt ytterste for at alle skal trives. Derfor prøver vi å legge til rette slik at mennesker i alle livssituasjoner skal ha tilgang på tilbudene de trenger i det daglige liv.

Vi har nemlig mennesker og studenter i ulike livssituasjoner og med forskjellige behov, og vi prøver å strekke oss så langt det går, slik at hverdagen skal bli enklest mulig for alle.

Annen informasjon