Skip to main content
Åpningstider: Mandag – Fredag 08 – 15:30 (unntatt helligdager)     

Parkering

Strandvegen Studentheim har totalt 75 parkeringsplasser som er beregnet på leietakere, ansatte, Bjerkaker Barnehage og kortvarig gjesteparkering for leietakere. Leietaker som ønsker gjesteparkering for gjester må kontakte Strandvegen Studentheim minimum 3 dager før ønsket leie.

Leietakere som har behov for parkeringsplass til kjøretøy, må melde fra til Strandvegen Studentheim, slik at behovet blir registrert. De som kan bli tildelt parkeringsplass, må være leietaker og leiekontrakten må være signert av begge parter. Tildeling av parkeringsplass blir utført etter de retningslinjene som fremkommer av «Parkeringsreglement-Parkeringsavtale».

Søk om parkering