Skip to main content
Åpningstider: Mandag – Fredag 08 – 15:30 (unntatt helligdager)     

Priser

Husleien inkluder strøm, oppvarming, bruk av vaskeri, internett. Lyspærer til boenheten må leietaker holde selv.

Strandvegen Studentheim tar en måned husleie i forskuddsleie. 

Husleien indeksreguleres hvert år i henhold til SSB’s konsumprisindeks (KPI).

KPI som legges til grunn er: f.o.m. mai foregående år – t.o.m. april reguleringsåret.
Reguleringen gjøres gjeldende fra 1. august hvert år. Husleien har forfall den 15. i hver måned.
Vi har avtale med et inkassobyrå, som tar seg av purring og inkasso ved for sen innbetaling.
Purregebyret er kr 70,-.

Priser gjeldende for 2023-2024

KorttidsleieLeie per døgn/person
Korttidsleie av hybel til samlingsbasert studie ved UiT

875,–

BoligtypeLeie per mnd
Husleie Hybel Dublett 11 m² (møblert, deler bad og garderobe med 1 person)

3 615,-

Leie hel Dublett: 2 rom, eget bad, garderobegang. Dele felleskjøkken med 3 personer. Pris for 1 person

4 743,-

Husleie Hybel Singlett 13 m² (møblert, eget bad)

3 732,-

Husleie Hybelleilighet 28 m² (1-roms m/hvitevarer)(umøblert eget bad, te-kjøkken)

4 743,-

Husleie Leilighet 40 m² (umøblert) Midtleilighet og endeleilighet

6 259,-

Husleie Leilighet adm.bygg Sør (4-roms)(m/komplett utstyrt med hvitevarer, umøblert) 100 m²

12 202,-

Gebyr internt bytte

400,-

Priser Blokk 1 (Oppgradert 2022) Alle boenheter har balansert ventilasjon

BoligtypeLeie per mnd
Husleie Hybel Singlett 13 m² (umøblert, eget bad)
4 750,-
Husleie Hybelleilighet 28 m² (1-roms m/hvitevarer) (umøblert)
6 150,-
Husleie Leilighet 30 m² (2-roms m/hvitevarer) (umøblert)
7 450,-

Priser Blokk 2 (Oppgradert 2023) Alle boenheter har balansert ventilasjon

BoligtypeLeie per mnd
Husleie hybel Dublett 11 m² (umøblert, deler bad og garderobe med 1 person)
4 450,-
Husleie Hybel Singlett 13 m² (umøblert, eget bad)
4 750,-
Husleie Hybelleilighet 28 m² (1-roms m/hvitevarer) (umøblert)
6 150,-
Husleie Leilighet 30 m² (2-roms m/hvitevarer) (umøblert)
7 450,-
Husleie leilighet 40 m², (2-roms m/hvitevarer) (umøblert) Endeleilighet
8 200,-
Husleie Hybelleilighet (Plan U) 28 m² (1-roms m/hvitevarer) (umøblert)
6 150,-

Prisliste for andre tjenester, gebyrer og inventar

Vi fakturerer for tilleggstjenester og gebyrer for ikke oppfylte forpliktelser etter leiekontrakt og reglement for Strandvegen Studentheim. I botiden vil dette i størst mulig grad skje via e-post.
  • Prisene dekker faktiske utgifter til utbedring eller ekstra arbeid, og kan endres uten varsel.
  • Det kan forekomme utgifter som ikke er spesifisert i denne listen. Du vil da bli varslet om dette.
  • Postboksnøkkel og systemnøkkel er inkludert i depositumet for boenheten.
  • Det er mulig å få låne en reservenøkkel i inntil 1 uke for å få tilbake glemt nøkkel eller lete og finne mistet nøkkel.
  • Dersom hybler, leiligheter, bod eller annen tildelt andel av fellesareal fraflyttes uten tilstrekkelig rengjøring og/eller rydding, blir beboer belastet etter regning fra rengjøringsselskap.
Nøkler og låssystemBeløp i Kr
Tap av kodebrikke til søppelinnkast
400,-
Tap av / defekt, systemnøkkel, nøkkelbrikke
1000,-
Tap av / defekt, postboksnøkkel
150,-
Systemhengelås
1200,-
Skifte av låsesylinder
*etter regning
Tjenester utført av vaktselskapet Trygg Vakt ASBeløp i Kr
Innlåsing i bolig, kontant betaling eller ved bruk av kortterminal
250,-
Innlåsing i bolig, ved fakturering
350,-
Utrykning av vaktselskap ved overtredelse av gjeldende regler for ro og orden
450,-
ParkeringBeløp i Kr
Parkeringsavgift pr. måned (med parkeringsavtale)

130,- 

Gjesteparkering pr. dag 00:00 – 24:00 (leieboers gjest) med tildelt p-plass)

30,-

Rengjøring etter inspeksjon eller utflyttingBeløp i Kr
Rengjøring etter utflytting
*etter regning
Vaktmestertjenester (utover vanlige driftsoppgaver), pris pr. time
400,-
Lagring/kasting av gjenglemte eiendeler
*etter regning
FlyttegebyrBeløp i Kr
Intern flytting etter søknad
400,-
Brannvarsling og brannalarmBeløp i Kr
Skade/sabotasje på brannalarmanlegg og brannslokkeutstyr
*etter regning
Tildekking/fjerning av branndetektor
2500,-
Sperring av rømningsvei
2500,-
Unødig utløst brannalarm som medfører utrykning fra brannvesenet
5700,-
Unødig utløst brannalarm uten utrykning fra brannvesenet
625,-
INVENTAR (MØBLER / UTSTYR) SOM MANGLER VED UTFLYTTING, SKAL ERSTATTES ETTER FØLGENDE PRISERPris pr. stk.
Skrivebord
1100,-
Salongbord
600,-
Lenestol
600,-
Pinnestol
300,-
Bokreol
600,-
Sofa
3000,-
Dusjforheng
150,-