Parkeringsplasser

Vi har 67 parkeringsplasser på vår eiendom som vi leier ut til leietakere. Noen av plassene blir benyttet til snødeponi gjennom vinteren.

Pris pr. måned for 1 parkeringsplass: NOK 138,-

Viser det ene resultatet